คู่มือการเล่น

นี้คือคู่มือสำหรับการช่วยเล่นในเซิฟ SolidWorld สามารถดูได้ข้างล่างนี้เลย!

วิธีการตั้งถิ่นฐานเบื้องต้น

  1. ใช้คำสั่ง /lands create <name> เพื่อสร้างชื่อถิ่นฐานและอะไรต่างๆ (ไม่จำเป็น)

  2. ใช้คำสั่ง /lands claim เพื่อยึดบริเวณ Chunk ตรงที่คุณยืนอยู่
    - หากคุณไม่ได้ สร้างถิ่นฐานด้วย /lands create <name> ระบบจะสร้างให้ท่านโดยอัตโนมัติ (ชื่อเป็นชื่อผู้เล่นที่ Claim) โดยท่านสามารถเปลี่ยนชื่อทีหลังได้แต่ต้องเสียมีค่าเปลี่ยนชื่อในเซิฟเวอร์